Monday, April 27, 2009

Mekanik kuantum lafaz cinta kimia fizik


Mekanik kuantum, kadangkala disebut Teori kuantum atau Fizik kuantum, ialah satu teori fizik yang membincangkan perihal bahan di peringkat atom dan sub-atom. Konsep asasnya telah dikaji dan ditemui sejak tahun 1925 sehingga 1935 oleh Werner Heisenberg, Erwin Schroedinger, Max Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Paul Dirac, John von Neumann dan ahli-ahli fizik lain.

Teori ini merupakan cabang utama fizik zaman moden dan asas bagi pelbagai bidang lain seperti fizik atom, fizik jasad pejal, fizik nuklear dan zarah selain kimia kuantum dan biologi kuantum. Oleh kerana fizik klasik kurang sesuai untuk digunakan bagi membincangkan sifat-sifat sesebuah sistem yang kecil, teori mekanik kuantum pula berupaya untuk memberikan kiraan yang tepat bagi ciri-ciri fizikal atom-atom, molekul-molekul, jasad-jasad pejal bahkan sistem biologi.

Mekanik kuantum berbeza bukan sahaja dari segi struktur matematik, malah turut bertentangan dengan beberapa konsep asas fizik klasik. Bagi menjelaskan teori ini, beberapa interpretasi telah dibangunkan. Cabang-cabang fizik seperti mekanik, gelombang, sifat bahan, termodinamik, dan elektrik dan elektromagnet adalah berasaskan konsep mekanik yang diasaskan oleh Isaac Newton manakala mekanik kuantum adalah berasaskan prinsip-prinsip yang berbeza. Mekanik yang dibawa oleh Newton dapat digunakan untuk menerang banyak konsep dan pemerhatian kepada objek-objek yang besar dan bergerak dengan laju yang sederhana. Bagi kajian tentang objek yang bergerak dengan halaju yang tinggi, teori relativiti yang dikemukan oleh Albert Einstein perlu digunakan manakala bagi kajian tentang objek yang kecil seperti atom dan elektron, mekanik kuantum perlu digunakan. Mekanik yang dihasilkan oleh Newton juga dikenali sebagai Mekanik Newton atau Mekanik Klasik.

Sejarah mekanik kuantum

Pada penghujung abad ke-19, ramai ahli sains berpendapat bahawa subjek fizik telah mencapai kemuncaknya. Kerja-kerja yang tinggal hanyalah menggunakan fizik untuk menerang pemerhatian dalam kimia, menentukan pemalar fizik kepada nilai yang lebih jitu, dan menyelesaikan tiga masalah penting yang bakal melahirkan bidang mekanik kuantum. Masalah keempat juga terbentuk dalam proses kelahiran mekanik kuantum.

Masalah pertamaMasalah pertama ialah sinaran jasad hitam. Jasad hitam ialah satu jasad yang mana secara teorinya akan menyerap semua sinaran yang dipancarkan ke atasnya, yakni, tiada sebarang sinaran yang dapat dipantul pada permukaannya. Objek yang paling menyerupai jasad hitam ialah satu bekas yang mempunyai satu lubang yang sangat kecil kerana sebarang sinaran yang memasuki lubang itu akan terpantul secara berterusan di dalam bekas itu. Kebarangkalian sinaran itu untuk keluar semula dari bekas itu adalah sangat kecil. Daripada eksperimen, didapati bahawa jasad hitam memancarkan sinaran yang bergantung kepada suhu mutlak jasad itu. Kajian yang teliti telah menghasilkan dua formula empirik yang penting, iaitu:

 • panjang gelombang yang mempunyai keamatan yang paling tinggi adalah berkadar secara songsang kepada suhu mutlak jasad itu. Pemerhatian ini dirumuskan sebagai Hukum Sesaran Wein.
\lambda_{\rm max}T=2.90\times10^{-3}\;{\rm m}\;{\rm K}
 • kuasa yang dipancarkan bagi seunit luas permukaan adalah berkadar secara langsung kepada kuasa empat suhu mutlak jasad itu.
P\propto T^4;\quad P=\sigma T^4

Pemalar kadaran, σ, dikenali sebagai pemalar Stefan-Boltzmann. Pemalar ini mempunyai nilai 5.6697\times10^8\;{\rm W}\;{\rm K}^{-4}.

Fenomena jasad hitam dan pemerhatian empirik yang diperoleh melalui eksperimen tidak dapat dijelaskan menggunakan mekanik klasik.

Masalah kedua

Masalah kedua ialah kesan fotoelektrik. Heinrich Hertz, secara kebetulan, mendapati bahawa apabila dua sfera logam yang berlawanan cas dan dipisahkan pada jarak tertentu tidak akan menghasilkan bunga api apabila berada dalam bilik yang gelap tetapi radas yang sama, jika diletakkan di bawah sinaran matahari, akan menghasilkan bunga api. Pemerhatian ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik (pertimbangkan perkataan 'foto' dan 'elektrik' secara berasingan).

Eksperimen untuk mengkaji kesan fotoelektrik telah dijalankan secara intensif dan beberapa pemerhatian yang konsisten dapat diperhatikan.

 • arus fotoelektrik adalah berkadar secara langsung kepada keamatan cahaya.
 • arus fotoelektrik dapat dikesan dalam masa yang singkat (sekitar 10-9 s).
 • terdapat satu frekuensi ambang, yang mana, jika frekuensi gelombang elektromagnet yang bersinar itu tidak melebihi nilai tersebut, tidak ada arus fotoelektrik yang dikesan.
 • frekuensi ambang hanya bergantung kepada jenis bahan yang digunakan.

Masalah ketiga

Masalah ketiga ialah spektrum garis yang dihasilkan oleh hidrogen. Apabila gas hidrogen pada tekanan rendah dimasukkan ke dalam satu tiub nyahcas, cahaya yang dihasilkan, apabila dianalisis, terdiri daripada garis-garis yang diskrit. Semua garis ini didapati dapat memuaskan persamaan berikut:

\frac{1}{\lambda}=R_\infty\left(\frac{1}{n_f^2}-\frac{1}{n_i^2}\right)

yang mana R_\infty=1.097\times10^7\;{\rm m}^{-1} dikenali sebagai pemalar Rydberg. nf dan ni adalah sebarang integer yang dipilih supaya nf < ni.

Masalah keempat

Masalah keempat berlaku apabila J. J. Thomson dan Ernest Rutherford, masing-masing telah menemui elektron dan nukleus yang bercas positif. Mengikut teori dalam mekanik, apabila elektron bergerak mengelilingi nukleus yang bercas positif, elektron itu sedang mengalami pecutan dan jesteru, mengikut teori elektromagnet klasik, satu zarah bercas yang sedang memecut akan menghasilkan gelombang elektromagnet. Dengan kata lain, elektron dalam atom akan sentiasa menghasilkan gelombang elektromagnet tetapi tenaga keupayaan yang dimiliki oleh elektron perlu dikorbankan untuk tujuan itu (mengikut Prinsip Keabadian Tenaga). Maka, elektron akan menghampiri nukleus dan lama-kelamaan, keseluruhan atom itu akan musnah tetapi fenomena ini tidak pernah diperhatikan.

Penyelesaian

Masalah pertama telah diselesaikan oleh Max Planck pada 1900. Beliau telah menemui bahawa tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet adalah bersifat kuanta dan bergantung hanya kepada frekuensi gelombang elektromagnet tersebut.

E\propto\nu;\quad E=h\nu

h=6.626\times10^{-34}\;{\rm J}\;{\rm s} dikenali sebagai pemalar Planck. Beliau telah menerima Hadiah Nobel bagi fizik pada tahun 1918.

Masalah kedua diselesaikan oleh Albert Einstein pada 1905 menggunakan teori tenaga kuanta seperti yang diterangkan oleh Max Planck. Beliau juga menerima Hadiah Nobel bagi fizik pada tahun 1921.

Pada tahun berikutnya, Hadiah Nobel bagi fizik telah dianugerahkan kepada Neils Bohr untuk hasil kerja beliau dalam menemui struktur atom. Hasil kajian beliau telah menyelesaikan masalah ketiga dan keempat secara serentak. Dalam hasil kerja beliau, beliau telah membuat beberapa postulat (postulat ialah sesuatu teori yang dianggap benar kerana kebenaran anggapan ini akan tertunjuk melalui hasilnya):

 • Elektron bergerak mengelilingi nuklues dalam satu bulatan yang dipanggil orbit. Daya yang bertindak ke atas elektron mematuhi Hukum Coulomb. Apabila elektron bergerak di dalam orbit ini, tenaga elektron tidak akan hilang. Setiap orbit mempunyai tenaga tertentu. Apabila elektron bergerak dari satu orbit kepada satu orbit yang lain, tenaga akan diserap atau dibebaskan.
 • Elektron bergerak dengan momentum sudutan yang tertentu, iaitu gandaan \hslash=\frac{h}{2\pi}.

de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger

Kerja-kerja Planck, Einstein, dan Bohr telah menunjukkan bahawa gelombang dapat menunjukkan sifat-sifat zarah. Berasaskan simetri, Louis de Broglie telah mengemukakan teorinya bahawa zarah juga dapat menunjukkan sifat-sifat gelombang. Teorinya dapat memberi satu penjelasan kepada postulat kedua Bohr. Satu persamaan penting yang dapat merumuskan teorinya ialah:

p=\frac{h}{\lambda}

Dalam rumus ini, momentum (ciri bagi zarah) dan panjang gelombang (ciri bagi gelombang) telah dihubungkan. Beliau telah dianugerahkan Hadiah Nobel bagi fizik pada tahun 1929 untuk penemuan beliau.

Werner Heisenberg telah mengemukan satu prinsip yang sangat penting dalam sebarang kajian terhadap zarah-zarah yang kecil seperti molekul, atom, dan zarah-zarah keunsuran. Prinsip Ketakpastian Heisenberg menyatakan bahawa kedua-dua kuantiti, momentum dan kedudukan, tidak boleh disukat dengan jitu secara serentak. Prinsipnya boleh ditulis sebagai:

\Delta x\Delta p\approx h

Beliau juga memberikan persamaan-persamaan terawal dalam mekanik kuantum dalam bentuk matriks. Bentuk ini tidak digemari berbanding bentuk yang bakal dikemukan oleh Erwin Schördinger. Penemuannya menjanjikan kedudukan beliau untuk menerima Hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1932.

Erwin Schördinger telah mengemukan asas-asas mekanik kuantum dalam bentuk persamaan pembezaan separa. Bentuk ini lebih digemari memandangkan tidak ramai yang tahu akan matriks berbanding persamaan pembezaan ketika itu. Hasil kerja terpenting beliau boleh ditulis dalam pelbagai bentuk dan bentuk teringkas boleh ditulis sebagai:

-\frac{\hslash^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)

Beliau telah menerima Hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1933.

Postulat mekanik kuantum

Terdapat lima postulat dalam mekanik kuantum.

Postulat pertama

Keadaan satu sistem kuantum mekanik dapat diterangkan sepenuhnya dengan satu fungsi \Psi\left(\vec{r},t\right) yang bergantung kepada koordinat zarah itu dan masa. Fungsi ini dipanggil fungsi gelombang atau fungsi keadaan dan mempunyai satu sifat yang penting iaitu kebarangkalian zarah itu berada dalam ruang {\rm d}x\;{\rm d}y\;{\rm d}z di sekitar kedudukan \vec{r} dan pada masa t diberi oleh \Psi^*\left(\vec{r},t\right)\Psi\left(\vec{r},t\right)\;{\rm d}x\;{\rm d}y\;{\rm d}z.

[sunting] Postulat kedua

Semua kuantiti yang boleh dicerap dalam mekanik klasik mempunyai satu operator yang bersifat linear dan Hermit yang sepadan dalam mekanik kuantum.

Suatu operator matematik \hat{A} dikatakan bersifat linear jika

\hat{A}\left({\rm f}\pm{\rm g}\right)=\hat{A}{\rm f}\pm\hat{A}{\rm g}

manakala operator matematik itu dikatakan bersifat Hermit jika

\int^\infty_{-\infty}{\rm f}^*\hat{A}{\rm f}\;{\rm d}x=\int^\infty_{-\infty}{\rm f}\hat{A}^*{\rm f}^*\;{\rm d}x

Beberapa contoh operator yang sepadan dengan kuantiti dalam mekanik klasik ditunjukkan di dalam jadual di bawah.

Nama kuantiti Simbol Operator Operasi
Kedudukan x \hat{X} x\times
Momentum px \hat{P}_x -i\hslash\frac{\partial}{\partial x}
Tenaga kinetik Kx \hat{K}_x -\frac{\hslash^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}

Postulat ketiga

Dalam sebarang usaha untuk mengukur kuantiti yang dapat dicerap dan dikaitankan dengan operator \hat{A}, hanya nilai-nilai eigen a sahaja yang dapat diukur. Nilai-nilai eigen memenuhi persamaan nilai eigen

\hat{A}\Psi=a\Psi

Postulat keempat

Jika satu sistem berada dalam keadaan yang dapat diterangkan dengan fungsi gelombang ternormalkan Ψ, maka nilai purata bagi kuantiti yang dapat dicerap yang sepadan dengan operator \hat{A} diberi oleh

=\int^\infty_{-\infty}\Psi^*\hat{A}\Psi\;{\rm d}\tau" src="http://upload.wikimedia.org/math/1/5/c/15c93c8811eb1e2f3e6f2c7d78136ed1.png">

Postulat kelima

Fungsi gelombang atau fungsi keadaan yang berubah mengikut masa mematuhi persamaan Schrödinger yang bersandar kepada masa:

\hat{H}\Psi\left(x,t\right)=i\hslash\frac{\partial\Psi}{\partial t}

Aplikasi

Mekanik kuantum dapat digunakan untuk menerangkan fenomena-fenomena berikut:

Kromatografi buah hati kimia


Kromatografi ialah satu teknik pengasingan bahan kimia secara fizikal yang penting. Teknik ini dapat memisahkan campuran dua atau lebih bahan kimia kepada komponen-komponen yang tulen (biasanya).

SejarahKromatografi ditemui oleh Michael Tswett, seorang ahli botani di Universiti Warsaw (Poland), pada tahun 1906. Perkataan kromatografi berasal daripada perkataan Yunani "warna" dan "tulis". Tswett telah menerangkan resolusi klorofil dan pigmen-pigmen lain yang diekstrak daripada tumbuhan dan diterangkan dalam bentuk:

"Jika larutan klorofil dalam petroleum eter dituras melalui satu lajur penjerap (saya menggunakan kalsium karbonat, secara amnya, yang dipadatkan dalam satu tiub kaca yang sempit), maka pigmen-pigmen akan terpisah dari atas hingga ke bawah dalam beberapa zon yang berwarna mengikut jujukan jerapan, yang mana pigmen yang lebih terjerap akan tersesar dengan perlahan berbanding dengan pigmen yang kurang terjerap lalu memaksa pigmen-pigmen lain ke bawah. Pengasingan ini adalah lengkap secara praktikal sekiranya satu zon pelarut yang tulen mengekori sesuatu pigmen. Seperti spektrum cahaya, komponen yang berbeza dalam campuran pigmen itu akan terpisah secara sistematik pada lajur kalsium karbonat dan setiap pigmen boleh diidentifikasikan dan ditentukan kuantitinya. Saya menamakan penyediaan sedemikian sebagai kromatogram dan kaedah itu dinamakan kromatografi."

TeoriKromatografi terbentuk apabila terdapat satu fasa pegun dan satu fasa bergerak. Fasa pegun biasanya ialah pepejal atau cecair manakala fasa bergerak biasanya ialah cecair atau gas. Setiap molekul yang berbeza akan terjerap kepada fasa pegun dengan kekuatan yang berbeza. Pada masa yang sama, dua molekul yang berlainan juga mempunyai keterlarutan yang berbeza dalam fasa bergerak.

Katakan kita mempunyai campuran dua bahan A dan B. A akan terjerap kepada fasa pegun dengan kuat manakala B tidak. A juga mempunyai keterlarutan dalam fasa bergerak yang lebih rendah berbanding dengan B. Jesteru, apabila campuran A dan B dibiarkan melalui satu lajur kromatografi, B dapat bergerak dengan lebih cepat berbanding dengan A kerana A mengalami rintangan yang kuat dalam perjalanannya.

Jenis kromatografi

Terdapat beberapa jenis kromatografi. Antaranya ialah:

 • Kromatografi kertas
 • Kromatografi lajur
 • Kromatografi gas
 • Kromatografi lapisan nipis

Sunday, April 26, 2009

ORANG ISLAM PENCIPTA 'SIENTIFIC METHOD'?


What is the Scientific Method?

What do teachers always tell to include in a science experiment? They tell stuff like the purpose, hypothesis, materials, procedure, etc. These are all parts of the scientific method. The scientific method is learning science through observation and experimentation. Before the invention of the scientific method, people used to make guesses, could not prove or disprove any thing, and had vague theories. The scientific method changed all that. That is why all these inventions are here.

The first step in the scientific method is to ask a question that you will do the experiment to solve. The next step is to gather information, which you will use to make a hypothesis. You predict what will happen in the results. Next, you do the experiment, gather data, etc. After that, you draw a conclusion out of all your work, in which you answer your question and find out if your hypothesis is correct. Lastly, you report the results so that other people may verify your results as well as get the knowledge that you learned during the whole experiment.

The difference between a hypothesis and a thesis is that a hypothesis is a possible explanation to an event or a possible solution to a problem. It is based on information gathered and is done before conducting an experiment. A thesis on the other hand is an explanation of an event or a solution to a problem formed after many repeated carefully controlled experiments' results are examined.

Who Invented It?

The credit of this important invention usually is given to Western scientists such as Roger Bacon. However, the Muslims really invented it, perfected it, and presented it to the West. Al-Biruni (d. 1050 CE), the Persian genius of the time perfected it. He conducted precise experiments on laws of gravitation, momentum, and motion. Among his successful experiments, were the most precise measurement of the specific gravity of precious stones and metals, mathematical calculation of earth's radius, mathematical determination of earth's solar orbit, and the measurement of the height of mountains by seconds and degrees. He also discovered the First Law of Motion.

Ibn Sina (Avincenna) (d. 1037 CE) and other Muslims of the Islamic Era relied on carefully constructed experiments to prove their theories. These developments were made at the Bayt Al-Hikmat (House of Wisdom) in Baghdad, Iraq. Ibn Sina also made an accurate description of the geological origin of mountains and was the first to construct the theory of the formation of sedimentary rock. Ar-Razi (Rhases) (d. 925 CE) used the scientific method to find out the most hygienic places in Baghdad to build hospitals by hanging chunks of meat in different places. The place where the meat decayed the least over a period of time was the place where the new hospital would be built.

Will Durant writes that the Muslim scholars "introduced precise observation, controlled experiment, and careful records." George Sarton and Max Vintejoux both describe the era of scientific achievement that started after the development of the scientific method as a miracle.

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI


Salam ukhwah kepada semua pengunjung, Untuk pengetuan semua, ana baru sahaja menukar template blog ana dalam hendak 'mematangkan' kan lagi blog ana ini. Jadi, Mungkin banyak link2 laman web ana yg hilang.

Di harap kepada sahabat2 yg ingin link blognya berada dalam blog ana,di harap dapat memberitahu ana secepat mungkin.Dan diharap sahabat2 semua dapat bersabar kerana widget2 dan gambar2 yg ada di template lame dulu sedang di masukkan kembali kedalam blog.


Sekian,terima kasih. Segala kesulitan amatlah dikesali

AYAT- AYAT KIMIA BERBICARA SAMA KAMU


Kimia organik

Kimia organik adalah kajian sains mengenai struktur, ciri-ciri, komposisi, tindak balas, dan sintesis sebatian organik. Pengajian kimia organik kini lebih mementingkan mekanisme tindak balas berbanding dengan siri homolog sebatian organik itu.

Tatanama Organik

Tatanama organik (organik nomenclature) adalah sistem yang diadakan bagi menamakan dan mengelaskan sebatian organik. Tatanama organik yang perlu digunakan adalah sebagaimana yang disarankan oleh Kesatuan Antarabangsa bagi Kimia Tulen dan Gunaan (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC). Peraturan-peraturan tatanama yang ditetapkan mengikut Saranan 1979 dan 1993 boleh didapati di laman web ini.

Sebatian organik

Sebatian organik adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon kecuali oksida karbon (karbon monoksida dan karbon dioksida), sebatian karbida, sebatian sianida, sebatian karbonat, dan sebatian bikarbonat. Sebatian-sebatian organik yang mudah boleh dikelaskan mengikut kumpulan berfungsi yang hadir dalam sebatian itu. Kehadiran kumpulan berfungsi tersebut seterusnya akan menentukan siri homolog sebatian tersebut.

Antara siri homolog yang penting adalah:

Sebatian AlifatikSebatian alifatik adalah sebatian organik yang mana molekulnya tidak mengandungi sistem haruman (aromatic systems).

Sebatian HarumanSebatian haruman (aromatic compounds) adalah molekul organik yang mengandungi satu atau lebih sistem haruman cincin (aromatic ring system). Contoh-contoh sebatian haruman ialah benzena, fenol, dan toluena.

Sebatian HeterosiklikSebatian Heterosiklik adalah molekul organik bergelung (cyclic) yang setiap gelung mengandungi sekurang-kurangnya satu heteroatom. Contoh-contoh sebatian heterosiklik ialah pyridina, furan, dan thiofena.

Polimer

Polimer adalah molekul yang khas. Biasanya dianggap molekul "besar", polimer mendapat reputasi bersaiz sedemikian kerana terdapat molekul yang mengandungi segmen yang lebih kecil. Segmen ini boleh dikenalpasti secara kimia, yang menjadikan molekul sedemikian sebagai homopolimer. Atau struktur kimia segment yang pelbagai, yang menjadikan molekul itu heteropolimer. Polimer adalah subset "makromolekul" yang hanyalah pengkelassan untuk semua molekul yang di anggap besar.

Polimer boleh jadi organik atau inorganik. Polimer yang biasa dijumpai biasanya organik (contoh. polyethylene, polypropylene, Plexiglas, dll.). Tetapi polimer inorganik polimer juga biasa dalam kehidupan seharian seperti (contoh. silly putty, silikon, dll.).

Konsep

Formula kimia - Formula struktur - Tindak balas organik

Ciri-ciri unsur organik

Sebab terdapatnya begitu banyak sebatian karbon adalah kerana unsur karbon mempunyai keupayaan untuk membentuk rantaian karbon yang mempunyai pelbagai panjang dan saiz gelung (katenation). Kebanyakan sebatian karbon amat sensitif kepada haba, dan biasanya terurai bawah 300'C. Sebatian karbon biasanya kurang larut dalam air berbanding garam inorganik lain. Berbeza dengan garam sedemikian, sebatian karbon biasanya lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti eter atau alkohol. Sebatian organik terbentuk dari ikatan kovalen (covalent bond).

Menentukan struktur molekul sebatian organik

Pada masa kini, terdapat beberapa cara untuk menentukan struktur sebatian organik. Secara umumnya:


Sejarah

Pada awal kurun ke-18, kimia organik dianggap sebagai satu cabang kimia yang mengkaji bahan-bahan kimia yang diperoleh daripada benda hidup manakala kimia tak organik dianggap sebagai cabang kimia yang mengkaji bahan-bahan kimia yang diperoleh daripada benda bukan hidup.

Kimia organik sebagai satu bidang sains dipersetujui umum sebagai bermula pada tahun 1828 dengan Friedrich Woehler mensistesis sebatian organik penting urea, secara tak sengaja dengan menyejatkan larutan akues (aqueous) ammonium cyanate(NH4OCN).

Mekanisme tindak balas

Tindak balas kimia sebatian organik boleh dikelaskan kepada tiga:

 • Penukargantian
 • Penambahan
 • Penyingkiran

Pengoksidaan, penurunan, dan penyusunan semula biasanya boleh diungkapkan sebagai kombinasi tiga tindak balas diatas.

Saturday, April 25, 2009

KETIKA MATEMATIK MULA 'BERTASBIH'?


Salam. Ana merupkan mereka2 yang tidak berapa 'ngam' dengan subjek matematik. Dari sekolah lagi. Terbawa2 sehingga ke universiti sehingga menjejaskan pointer ana walaupun kos yang ana amik ni(Kimia) hannya ada dua je subjek yang betul2 'pure' math.

Hubungan yang 'dingin' dengan math juga menyebabkan pengajian ana di Universiti Malaya hampir punah. Syukur pada Allah atas segala nikmatNya, berjaya juga diselamatkan pengajian ana. Namun, perspektif dan hubungan ana dgn Matematik bukannya makin pulih, tetapi makin retak. Retak menanti punah.


Tapi, mungkin atas Rahmat dan HidayahNya, baru2 ni ana berjaya mendapat kekuatan untuk 'berbaik' dengan 'matematik' ni. Ukhwah kami makin mantap. Makin mantap bila ana dh jumpa jalan untuk 'rapat' dgn matematik.

Semester hadapan, ana terpaksa berhadapan dengan Math sekali lg. Moga2 dgn ukhwah yg makin mantap dgn math ni, pointer ana makin meningkat,insyaallah. Doa2kan ana sahabat2 semua...

lastly, credit to this website for helping me solve problem with math. http://justmathtutoring.com/

Friday, April 24, 2009

SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA - IMAN SAMUDRASekuntum Rosela Pelipur Lara, merupakan catatan renungan Iman Samudra selama berada di Nusakambangan. Ditulis dalam keterbatasan di balik jeruji besi namun tanpa kehilangan elan vital sebagai pejuang. Sebuah furqon [pembeda] antara yang haq dan yang Bathil, diungkap dengan tuntas. Buku ini lebih tepat dikatakan sebagai buku pedoman, terlahir sebagai bagian perjuangan terakhir sang mujahid.

Kematianya bukan kemuncak kehidupan . Meyahut panggilan illahi dengan senyuaman yang tidak putus walau roh berpisah dari badan.Risiko para mujahid sangat tinggi dan ianya puncak perjuangan.

Tapi keyakinan telah mengatasi segalanya .Syahid itu tidak mati atau tidak berhenti dan ianya akan berlansung hingga kiamat.

Pilihan untuk syahid adalah angan semua umat Islam, tapi untuk melaksanakan bukanlah seperti satu acara lumba lari kerana pecutan orang untuk menamatkan seluruh denyut nadinya dengan sasaran syahid adalah mudah tapi kekuatan untuk pertarungan itu sukar kerana antara nikmat dunia yg jadi penghalang utama dengan kesanggupan untuk kita zuhud , sanggup berjuang demi agama dan sanggup lakukan apa sahaja serta menerima hukuman adalah halangan yang sangat besar hingga membuat umat Islam rasa tersangat sukar serta sering mundur.

Ramai yang tersungkur hanya kerana tersepak batu dunia sahaja dan rasa ngilu di kakinya membuat dia bosan dan muak dengan laungan berjuang ke jalan Allah , lagi senang mati kerana makan atau kerana harta.

Di manakah tempatmu rosella ? sudah tamatkah perjuanganmu? tidak! insayallah akan banyak lagi rosella itu buat wangian di syurga.

Data buku
JUDUL: Sekuntum Rosela Pelipur Lara

PENULIS: Imam Samudra

PENERBIT: Ar Rahmah Media. Bintaro Jakarta Selatan. Telp: 021 68884 1087. E-mail: info@arrahmah.com website : http://www.arrahmah.com/

ISBN: 978-979-15248-3-4

TEBAL: 188 hlm

CETAKAN : I-Januari 2009 Muharram 1430

Wednesday, April 22, 2009

Ketika Cintaku....Bertuturlah cinta
Mengucap satu nama
Seindah goresan sabdaMu dalam kitabku
Cinta yang bertasbih
Mengutus Hati ini
Kusandarkan hidup dan matiku padaMu

Bisikkan doaku
Dalam butiran tasbih
Kupanjatkan pintaku padaMu Maha Cinta
Sudah di ubun-ubun cinta mengusik resah
Tak bisa kupaksa walau hatiku menjerit

Ketika Cinta bertasbih Nadiku berdenyut merdu
Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta
Garis tangan tergambar tak bisa aku menentang
Sujud sukur padaMu atas segala cinta


*Lirik lagu OST Ketika Cinta Bertasbih

Tuesday, April 21, 2009

Penemuan Saintifik Melalui Berwuduk!

Beberapa Penemuan Saintifik Melalui Berwuduk:1. Apabila air dingin melalui tubuh yg letih ia mampu melancarkan peredaran darah membuatkan tubuh lebih segar.

2. Air dingin meningkatkan keupayaan sel darah putih dalam tubuh serta meningkatkan sistem pertahanan tubuh melawan virus.

3. Berwuduk di waktu pagi meningkatkan produktivit hormon estrogen sekaligus meningkatkan tahap kesuburan.

4. Boleh memperbaiki jaringan kulit dan buat kuku lebih sihat dan kuat.

5. Air dingin pada waktu pagi mampu menghasilkan ion2 negatif yang boleh meneutralkan darah dan membantu menyerap oksigen dengan lebih optimal sehingga wajah kelihatan lebih cerah dan berseri

MY CURRICULUM VITAE

FREE BLOGGER TEMPLATE