Saturday, August 4, 2007

AYAT-AYAT PERINGATAN..RENUNGAN HARI INI
...Demi Allah, aku akan meneruskan jihad untuk apa yang Allah sampaikan kepadaku, sampai Allah memberi kemenangan atau leherku ini terpisah.[Hadith Riwayat Ahmad dari Miswar bin Makhramah]...

Demi Allah, apabila mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwahku, aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memberi kemenangan atau aku mati kerananya.[ Sirah Tarikh at-Thabari II: 336 ]

Firman-firman Allah swt yang bermaksud:
Kebenaran (islam) itu dari Tuhanmu, maka sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang ragu.[ Al-Baqarah: 147]

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq (benar), agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama.[Al-Fath: 28]

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka.[Ar-Rad: 11]

Barangsiapa mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.[Ali Imran:85]

Barangsiapa yang mengambil Allah, Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang[Al Ma idah: 56]

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah (Agama-Nya), niscaya Dia akan menolong kamu dan menetapkan telapak kakimu.[Surah Muhammad: 7]

Apabila kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang sanggup mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah (pertolongan) Allah? Dan kepada Allah lah orang-orang beriman hendaklah bertawakkal.[Ali Imran: 160]

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.Sesunguhnya Dia adalah penerima taubat.[AnNashr: 1-3]

1 comment:

Ibnu Sina said...

diharap sahabat2 yang sedang berjuang dan akan berjuang , bolehlah jadikan ini sebagai peringatan, mantapkan ukhuwah dan jangan ingat kita bersendirian , tapi sebenarnya ALLAH ada bersama kita selalu....Insya-Allah

MY CURRICULUM VITAE

FREE BLOGGER TEMPLATE