Monday, May 19, 2008

Pengenalan Ilmu Tasawuf

HATI
Sabda Rasulullah S.A.W : Sesungguhnya dalam tubuh jasad anak Adam itu ada seketul daging. Bila ia baik nescaya baiklah seluruh anggota tubuhnya dan bila ia jahat nescaya jahatlah seluruh anggota tubuhnya.Ketahuilah! iaitulah kallbu(hati)-Hadith riwayat Bukhari dan Muslim-

Daripada keterangan hadith tadi,dapatlah kita simpulkan bahawa kemuncak asal-usul perbuatan manusia adalah berpuca daripada hati(kalbu).Hatilah yang menjadi raja bagi seluruh anggota badan.Jika hati inginkan begini,maka anggota lain akan mengikut arahan hati.Jadi,jelaslah disini segala tindak tanduk kita berasal dari hati.

Jadi,Ilmu Tasawuf merupakan ilmu yg membicarakan soal hati.Baik dari segi jiwa,ruh ,semuanya berkaitan dengan hati.Ilmu Tasawuf juga membincangkan mengenai nafsu,peranan nafsu dalam mempengaruhi hidup kita.Juga bagaimana untuk memandu diri kita kearah lebih baik,maka pembersihan hati ataupun jiwa(Tazkiyatunnafs) perlu dilakukan.Ini kerana kalau bersih hati ataupun jiwa kita,maka eloklah perilaku kta.

Baiklah,sampai disi dahulu pengenalan ringkas mengenai Ilmu Tasawuf.Artikel akan datang,akan saya bincangkan mengenai Nafsu dan jenis-jenis Nafsu.Sekian.Wallahualam.

No comments:

MY CURRICULUM VITAE

FREE BLOGGER TEMPLATE